Pospiesz się, aby powrócić do projektu na najkorzystniejszych warunkach

Pospiesz się, aby powrócić do projektu na najkorzystniejszych warunkach

Twoja rata w projekcie "Silniki Duyunova" została anulowana w 2018 roku? Pospiesz się, aby ją przywrócić do 19 kwietnia włącznie. Po tym terminie wyłączymy tę opcję na stałe.

Anulowaną ratę można znaleźć i przywrócić pod linkiem.

Przywrócenie rat to okazja do zakupu udziałów z rabatem na wczesnych i ryzykownych etapach teraz, gdy nie ma prawie żadnego ryzyka w projekcie.

Skorzystaj!

PRZYWRÓCIĆ