Успейте да се върнете към проекта при най-изгодни условия

Успейте да се върнете към проекта при най-изгодни условия

Ваше разсрочено плащане в проекта «Двигатели на Дуюнов» е било отменено през 2018 година? Побързайте да го възстановите до 19 април включително. След това ще изключим тази възможност завинаги.

Отменено разсрочено плащане може да бъде намерено и възстановено на линка.

Възстановяването на разсрочено плащане е възможност за закупуване на дялове на отстъпки от ранни и рискови етапи сега, когато в проекта практически няма рискове.

Възползвайте се!

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ