Nhanh tay trở lại dự án với điều kiện có lợi nhất

Nhanh tay trở lại dự án với điều kiện có lợi nhất

Gói trả góp của bạn trong dự án "Động cơ của Duyunov" đã bị hủy vào năm 2018? Hãy nhanh chóng khôi phục gói từ nay đến hết ngày 19 tháng 4. Sau đó, chúng tôi sẽ vĩnh viễn vô hiệu hóa tính năng này.

Bạn có thể tìm và khôi phục các gói trả góp đã hủy bằng cách nhấp vào liên kết.

Khôi phục gói trả góp là cơ hội để mua cổ phần với mức chiết khấu của các giai đoạn rủi ro hơn trước đó, trong bối cảnh dự án hiện có rất ít hoặc không có rủi ro.

Hãy tận dụng ngay!

KHÔI PHỤC