Држава во проектот „Моторите на Дујунов“: Бугарија

Држава во проектот „Моторите на Дујунов“: Бугарија

Не е многу голем, но сепак е ефективен. Ова е краток опис на придонесот што го има Бугарија во финансирањето на нашиот проект.

Околу 850 инвеститори живеат во оваа земја и, според овој параметар, Бугарија е на деветто место од сите земји вклучени во проектот.

Воедно, таа е на шесто место според износот на инвестирани средства. Бугарите вложија над 2,5% од вкупните инвестирани средства во проектот. Тие имаат уредна дисциплина на плаќање и навреме ги уплаќаат своите рати.

Овие резултати во најголема мера се постигнати благодарение на активностите на партнерите на SOLARGROUP. Во Бугарија, над 1.000 луѓе потпишаа договор за партнерство со компанијата. Некои од нив активно го промовираат проектот.

Бугарија е една од првите земји во која SOLARGROUP отвори свое национално претставништво. Тоа беше отворено есента 2019 год. Активностите на водечките партнери во Бугарија, на чело со националниот претставник Димитар Димитров, се одвиваат како добро подмачкан механизам. Во Бугарија редовно се одржуваат вебинари. Освен тоа, овде офлајн-конференциите секогаш се добро организирани.

Резултатите од активностите на бугарските партнери се прикажани на графиконот со инвестиции по години. Како што гледате, нашите партнери во Бугарија успешно работат.

За која друга земја сакате да дознаете нешто повеќе во склоп на рубриката „Држава во проектот“? Ве молиме ставете предлози во коментарите.

ЗА РУСИЈА ВО ПРОЕКТОТ