Страна в проекта «Двигатели на Дуюнов»: България

Страна в проекта «Двигатели на Дуюнов»: България

Не е много голям, но е много ефективен. Така накратко може да се опише приноса на България за финансирането на нашия проект.

В тази страна живеят около 850 инвеститори и по този показател България е на 9-то място сред всички страни.

В същото време по отношение на инвестициите тя е шеста в нашия рейтинг. Българите са инвестирали в проекта над 2,5% от общото количество инвестиции. При тях всичко е както трябва с платежната дисциплина, те стабилно плащат вноските си.

В много отношения такива резултати са постигнати благодарение на работата на партньорите на SOLARGROUP. В България над 1 000 души са подписали партньорски договор с компанията. Някои от тях активно популяризират проекта.

България е една от първите страни, в които е открито национално представителство на SOLARGROUP. Това се случи през есента на 2019 година. Работата на водещите български партньори, начело с националния представител Димитър Димитров, е като добре функциониращ механизъм. Редовно се провеждат уебинари на български език. А офлайн конференциите винаги са перфектно организирани тук.

Резултатите на българските партньори са показани в графиката на инвестициите по години. Както виждате, нашите партньори в България работят успешно.

За коя друга страна бихте искали да научите повече в рубриката «Страна в проекта»? Напишете вашите пожелания в коментарите.

ЗА РУСИЯ В ПРОЕКТА