Quốc gia trong dự án "Động cơ của Duyunov": Bungari

Quốc gia trong dự án "Động cơ của Duyunov": Bungari

Nó không lớn, nhưng rất hiệu quả. Đây là một mô tả ngắn gọn về sự đóng góp của Bungari trong việc tài trợ cho dự án của chúng tôi.

Khoảng 850 nhà đầu tư cư trú tại Bungari, đứng thứ 9 trong số tất cả các quốc gia theo thông số này.

Đồng thời, họ cũng đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng theo khối lượng đầu tư. Người Bungari đã đầu tư hơn 2,5% tổng vốn đầu tư vào dự án. Họ có kỷ luật thanh toán tốt, luôn thực hiện thanh toán trả góp một cách nhất quán.

Những kết quả này đạt được phần lớn là nhờ công việc được thực hiện bởi các đối tác của SOLARGROUP. Tại Bungari, hơn 1.000 người đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty. Nhiều người trong số họ đang tích cực thúc đẩy dự án.

Bungari là một trong những quốc gia đầu tiên SOLARGROUP mở văn phòng đại diện quốc gia. Điều này xảy ra vào mùa thu năm 2019. Công việc của các đối tác hàng đầu của Bungari, do đại diện quốc gia Dimitar Dimitrov đứng đầu, giống như một cơ chế được tinh chỉnh. Hội thảo trên web bằng tiếng Bungari được tổ chức thường xuyên. Và những hội nghị offline tại đây luôn được tổ chức rất bài bản.

Hiệu quả hoạt động của đối tác Bungari thể hiện qua tiến độ đầu tư theo từng năm. Như bạn có thể thấy, các đối tác của chúng ta ở Bulgaria đang làm việc khá thành công.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về quốc gia nào khác trong phần "Quốc gia trong Dự án"? Hãy thêm đề xuất của bạn trong phần bình luận.

VỀ NGA TRONG DỰ ÁN