Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Ako postúpila výstavba konštrukčno-technologickej kancelárie "Sovelmash" v uplynulom týždni?

Montovali sa priečky vo vnútri výrobnej časti budovy a na prvom poschodí v administratívnej časti. Táto etapa práca už sa blíži ku koncu.

Inštalovali sa dvere a žľaby pre káble.

Montovali sa technologické zariadenia a viedli sa prípravné práce.

Prebiehala pokládka inžinierskych komunikácii z vonkajšej strany budovy.

O chode výstavby sme porozprávali vo videu podľa odkazu.

"Informatívny portál Zelenograda" spomenul PKTB "Sovelmash" na svojej stránke, v poznámke o plánoch priemyselného stavebníctva na rok 2023. Podľa masmédií sa v Zelenogradskom okrese stavia celkovo 16 priemyselných objektov. Z nich sa v aktuálnom roku do prevádzky plánuje uviesť 8, vrátane PKTB "Sovelmash".

Správa je dostupná podľa odkazu.

Pripomíname, že v súčasnosti môžete urýchliť výstavbu PKTB "Sovelmash" a priblížiť lehotu na získanie dividend alebo zisku z predaja akcií spoločnosti. Na to je potrebné investovať do projektu alebo pozvite nových investorov.

INVESTOVAŤ