Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Việc xây dựng bộ phận công nghệ kỹ thuật và thiết kế "Sovelmash" đã diễn ra như thế nào trong tuần trước?

Các bức tường ngăn đã được lắp đặt bên trong khu vực sản xuất của tòa nhà và trên tầng một của tòa nhà văn phòng và tiện nghi. Giai đoạn xây dựng này hiện đã gần hoàn thành.

Các cửa và khay chứa cáp đang được lắp đặt.

Việc lắp đặt thiết bị xử lý và công việc vận hành đang được tiến hành.

Các tiện ích kỹ thuật đã được định tuyến bên ngoài tòa nhà.

Chúng tôi đã đề cập đến tiến độ xây dựng trong video tại đây.

Zelenograd Infoportal đã đề cập đến D&E "Sovelmash" trên trang web của họ, trong một bài đăng về kế hoạch xây dựng công nghiệp năm 2023. Theo các phương tiện truyền thông, có tổng cộng 16 cơ sở công nghiệp đang được xây dựng tại quận Zelenograd. Tám trong số đó dự kiến ​​sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay, bao gồm cả "Sovelmash".

Các tin tức có sẵn ở đây.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng giờ đây bạn có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng D&E "Sovelmash" và đưa thời hạn nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc bán cổ phần của công ty đến gần hơn. Để làm điều này, hãy đầu tư vào dự án hoặc mời các nhà đầu tư mới.

BẢN TIN