Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Как напредна строителството на проектно-конструкторското технологично бюро «Совэлмаш» през изминалата седмица?

Монтираха се междустайните прегради в производствената част на сградата и на първия етаж на административно-битовия корпус. Този етап от работата вече е към края си.

Монтираха се са врати и кутии за кабелни канали.

Монтираше се е технологично оборудване и се работише по пускането в експлоатация.

Бяха полагани инженерни комуникации отвън на сградата.

За хода на строителството разказахме във видеото на линка.

Информационният портал на Зеленоград отбеляза ПКТБ «Совэлмаш» на своя уебсайт в бележка за плановете за промишлено строителство за 2023 година. Според данните в медиите, в Зеленоградския окръг се изграждат общо 16 промишлени обекта. Планира се 8 от тях да бъдат пуснати в експлоатация през тази година, включително ПКТБ «Совэлмаш».

Новинатата е достъпна на линка.

Напомняме, че сега можете да ускорите изграждането на ПКТБ «Совэлмаш» и да доближите срока за получаване на дивидент или печалба от продажбата на акции на компанията. За целта, инвестирайте в проекта или поканете нови инвеститори.

ИНВЕСТИРАНЕ