Kopsavilkums projektā «Dujunova dzinēji»

Kopsavilkums projektā «Dujunova dzinēji»

Kā pavirzījusies «Sovelmaš» projektēšanas–konstruktoru tehnoloģiskā biroja būvniecība pagājušajā nedēļā?

Tika montētas telpu starpsienas ēkas ražošanas daļā un administratīvā–sadzīves korpusa pirmajā stāvā. Šis darbu etaps tuvojas noslēgumam.

Tika uzstādītas durvis un teknes kabeļu–kanāliem.

Tika montēta tehnoloģiskā iekārta, un noritēja pirmsekpluatācijas darbi.

Tika izbūvētas inženierkomunikācijas ēkas ārpusē.

Par būvniecības gaitu mēs stāstījām video pēc atsauces.

«Zeļenogradas infoportāls» pieminēja «Sovelmaš» PKTB savā mājaslapā, piezīmēs par rūpnieciskās būvniecības plāniem uz 2023. gadu. Kā minēts MIL, kopumā Zeļenogradas apgabalā tiek būvēti 16 rūpnieciskie objekti. No tiek šajā gadā ekspluatācijā tiek plānots nodots 8, tajā skaitā «Sovelmaš» PKTB.

Jaunumi pieejami pēc atsauces.

Atgādinām, ka šobrīd jūs varat paātrināt «Sovelmaš» PKTB būvniecību un pietuvināt dividenžu saņemšanas termiņu vai peļņu no uzņēmuma akciju pārdošanas. Tam investējiet projektā vai uzaiciniet jaunus investorus.

INVESTĒT