Więcej danych na temat finansowania projektu "Silniki Duyunova"

Więcej danych na temat finansowania projektu "Silniki Duyunova"

Chcesz trzymać rękę na pulsie finansowania projektu "Silniki Duyunova"? W tym celu przygotowaliśmy mapę drogową, która pokazuje w czasie rzeczywistym, ile pieniędzy pozostało do zebrania, aby uruchomić BPT Sovelmash i przejść do ostatniego etapu finansowania i realizacji projektu. Licznik pokazuje również kwotę, o jaką zostały zrealizowane udziały inwestycyjne.

Mapa drogowa jest dostępna na stronie głównej konta osobistego, w menu po lewej stronie lub poprzez link.

Zaktualizowaliśmy ją, dzięki czemu jest bardziej pouczająca i zrozumiała.

• Dodaliśmy, ile inwestycji planowaliśmy przyciągnąć i faktycznie przyciągnęliśmy w poprzednich miesiącach 2024 roku.
• Wskazaliśmy, ile środków planujemy przyciągnąć do czerwca 2024 r. włącznie.
• Umieszczono wykres wzrostu wartości udziału inwestycyjnego od etapu 1 do obecnego 19. etapu.
• Dostosowano dane według poszczególnych lat. Teraz możesz zobaczyć, ile inwestycji zostało przyciągniętych i ilu nowych inwestorów pojawiło się w projekcie w ciągu każdego roku.

Mapa drogowa to przydatne narzędzie do uzyskiwania kluczowych informacji o projekcie "Silniki Duyunova".

Skorzystaj z niej sam i poleć ją innym inwestorom i partnerom projektu!

INWESTUJ