Više podataka o financiranju projekta "Duyunov Motori"

Više podataka o financiranju projekta "Duyunov Motori"

Želite pratiti financiranja projekta "Duyunov Motori"? Za to imamo plan projekta koji u stvarnom vremenu pokazuje koliko je novca još potrebno prikupiti kako bi se PITC "Sovelmash" pokrenuo i kako bi se prešlo u završnu fazu financiranja i realizacije projekta. Brojač također prikazuje iznos za koji su udjeli ulaganja prodani.

Plan projekta je dostupan na početnoj stranici osobnog računa, u izborniku s lijeve strane ili putem poveznice.

Ažurirali smo ga i učinili informativnijim i razumljivijim.

• Dodali smo koliko je ulaganja bilo planirano privući i koliko je stvarno privučeno u prethodnim mjesecima 2024. godine.
• Naveli smo koliko se sredstava planira prikupiti do lipnja 2024. godine.
• Objavili smo grafikon rasta vrijednosti udjela ulaganja od 1. faze do trenutne 19. faze.
• Prilagodili smo podatke po godinama. Sada možete vidjeti koliko je ulaganja privučeno i koliko se novih ulagača pojavilo u projektu tijekom svake godine.

Plan projekta je praktičan alat za dobivanje ključnih informacija o projektu "Duyunov Motori".

Iskoristite ga sami i preporučite drugim ulagačima i partnerima projekta!

ULAGANJE