Več podatkov o financiranju projekta "Duyunovi motorji"

Več podatkov o financiranju projekta "Duyunovi motorji"

Ali želite spremljati financiranje projekta "Duyunovi motorji"? Za to imamo načrt, ki v realnem času prikazuje, koliko denarja je še treba zbrati, da bi PKTP "Sovelmash" začel delovati in prešel v končno fazo financiranja in izvedbe projekta. Na števcu je prikazan tudi znesek, za katerega so bili prodani naložbeni deleži.

Načrt poti je na voljo na domači strani vašega osebnega računa, v meniju na levi ali prek povezave.

Posodobili smo ga, tako da je bolj informativen in razumljiv.

• Dodali smo, koliko naložb smo načrtovali in dejansko pritegnili v preteklih mesecih leta 2024.
• Navedli smo, koliko sredstev se namerava zbrati do vključno junija 2024.
• Objavili smo grafikon rasti vrednosti naložbenega deleža od 1. stopnje do trenutne 19. stopnje.
• Prilagodili smo podatke po letih. Zdaj lahko vidite, koliko naložb je bilo privabljenih in koliko novih vlagateljev se je pojavilo v projektu vsako leto.

Načrt je priročno orodje za pridobivanje ključnih informacij o projektu "Duyunovi motorji".

Uporabite ga sami in ga priporočite drugim investitorjem in projektnim partnerjem!

VLAGAJTE