Повече данни за финансирането на проекта «Двигатели на Дуюнов»

Повече данни за финансирането на проекта «Двигатели на Дуюнов»

Искате ли да сте в крак с финансирането на проекта «Двигатели на Дуюнов»? За целта имаме пътна карта, която показва в реално време колко пари остава да привлечем, за да пуснем ПКТБ «Совэлмаш» в експлоатация и да преминем към финалния етап на финансиране и изпълнение на проекта. Броячът показва и сумата, за която са реализирани инвестиционните дялове.

Пътната карта е достъпна на главната страница на личния кабинет, в менюто вляво или на линка.

Ние я обновихме, като я направихме по-информативна и разбираема.

• Добавихме колко инвестиции сме планирали да привлечем и колко фактически сме привлекли през предходните месеци на 2024 година.
• Посочихме колко средства се планира да бъдат привлечени до юни 2024 година включително.
• Публикувахме графика на растежа на стойността на инвестиционния дял от 1-вия етап до текущия 19-ти.
• Коригирахме данните по години. Сега виждате колко инвестиции са привлечени и колко нови инвеститори са се появили в проекта през всяка година.

Пътната карта е удобен инструмент за получаване на ключова информация за проекта «Двигатели на Дуюнов».

Използвайте сами и препоръчайте на други инвеститори и партньори по проекта!

ИНВЕСТИРАЙ