Дознајте нешто повеќе за клучните достигнувања и напредокот во финансирањето на проектот „Моторите на Дујунов“

Дознајте нешто повеќе за клучните достигнувања и напредокот во финансирањето на проектот „Моторите на Дујунов“

Изработивме нов план за проектот. Тој ја прикажува динамиката на финансирањето во реално време: колку инвестиции се привлечени досега и уште колку треба да бидат привлечени според планот.

Можете да го најдете планот на следниов линк и да го споделите со другите учесници во проектот.

Да потсетиме, планираниот износ за реализација на проектот изнесува 70.000.000 долари. Тимовите на SOLARGROUP и „Совелмаш“ прават сè што е во нивна моќ за што побрзо да бидат привлечени средства и да биде пуштен во работа инженерскиот центар.

На планот исто така се прикажани клучните достигнувања и цели на компанијата SOLARGROUP и на „Совелмаш“ во рамките на реализацијата на проектот.

Главната цел за 2023 год. е да се доврши изградбата на Бирото за проектирање и инженеринг „Совелмаш“ и да се заврши финансирањето. Ова ќе се оствари со вашата активна поддршка на проектот.

ПОДДРЖЕТЕ ГО ПРОЕКТОТ