Научете за ключовите достижения и хода на финансирането на проекта «Двигатели на Дуюнов»

Научете за ключовите достижения и хода на финансирането на проекта «Двигатели на Дуюнов»

Ние създадохме нова пътна карта на проекта. Тя показва динамиката на финансирането в реално време: колко инвестиции вече са привлечени и колко остава да се привлекат според плана.

Вижте пътната карта на линка и я споделете с други участници в проекта.

Напомняме, че планираната сума, която е необходима за реализирането на проекта, е 70 000 000$. Екипите на SOLARGROUP и «Совэлмаш» правят всичко възможно, за да привлекат възможно най-бързо финансиране и да пуснат в експлоатация инжиниринговия център.

Пътната карта също така показва ключовите достижения и цели на компаниите SOLARGROUP и «Совэлмаш» в рамките на изпълнението на проекта.

Основната цел за 2023 година е да се построи проектно-конструкторското технологично бюро «Совэлмаш» и да се завърши финансирането. Това е реално с вашата активна подкрепа за проекта.

ПОДКРЕПИ ПРОЕКТА