Дознајте како може исплатливо да инвестирате во проектот

Дознајте како може исплатливо да инвестирате во проектот

На секој нов учесник во проектот „Моторите на Дујунов“ му подаруваме почетен бонус од 25 $. Сѐ што треба да сторите е да се регистрирате во бек-офисот и навреме да ја направите Вашата прва инвестиција.

Сега е најдоброто време да почнете да инвестирате во проектот, бидејќи изградбата на инженерскиот центар „Совелмаш“ е при крај и претпријатието ќе биде пуштено во работа оваа година. Ризиците за инвеститорите се минимални, а условите сѐ уште се привлечни, бидејќи уделот во овој бизнис чини многу помалку отколку што ќе чини за неколку години.

ИНВЕСТИРАЈТЕ