Научете как да инвестирате в проекта с изгода

Научете как да инвестирате в проекта с изгода

На всеки нов участник в проекта «Двигатели на Дуюнов» ще подарим стартови 25$. Необходимо е само да се регистрирате в личния кабинет и навреме да направите първата си инвестиция.

Сега е най-подходящият момент да започнете да инвестирате в проекта, тъй като строителството на инжиниринговия център «Совэлмаш» е към края си и предприятието ще бъде пуснато в експлоатация тази година. Рисковете за инвеститорите са минимални, а условията все още са привлекателни, тъй като делът в предприятието сега е много по-евтин, отколкото ще струва след няколко години.

ИНВЕСТИРАЙ