Нова промотивна понуда за инвеститорите: „Почетен бонус“

Нова промотивна понуда за инвеститорите: „Почетен бонус“

Дали планирате да инвестирате за првпат во проектот „Моторите на Дујунов“? Ви даваме како подарок 25 $ за Вашата прва инвестиција.

Што е потребно за да добиете „Почетен бонус“'?

1. Регистрирајте се во бек-офисот на проектот преку следниов линк.

2. Потврдете ја Вашата регистрација така што ќе го следите линкот во имејлот што сте го добиле од нас. Откако ќе го сторите тоа, на Вашата главна сметка во бек-офисот ќе бидат доделени 25 $.

3. Инвестирајте во проектот во рок од 14 календарски денови откако ќе ја потврдите регистрацијата. Можете да купите пакет со инвестициски удели кој ќе го отплаќате на рати или ќе го платите со еднократна уплата. Дел од инвестицијата ќе биде платена со средствата што Ви ги даваме како подарок, што значи дека ќе заштедите пари. Ако не инвестирате навреме, подарокот во износ од 25 $ ќе биде повлечен.

Да Ви покажеме со пример како функционира понудата „Почетен бонус“.

Купувате инвестициски пакет со номинална вредност од 1.000 $ за да го отплаќате на 10 месечни рати. За првата месечна рата треба да извршите уплата од 100 $. Од тој износ, 25 $ ќе Ви бидат исплатени како бонус. Но, само под услов да ги уплатите преостанатите 75 $ во рок од 14 дена откако ќе ја потврдите регистрацијата во бек-офисот.

Внимание! Со покренувањето на понудата „Почетен бонус“, ја укинуваме промоцијата „Бонус од 5% удели за почетници“ која важеше досега во проектот.

Дознајте нешто повеќе за понудата „Почетен бонус“ на следниов линк.

Понудата важи од 1.06.2023 до 30.06.2023

Побрзајте да инвестирате поволно во проектот „Моторите на Дујунов“, и кажете им и на нови учесници за тоа!

ИНВЕСТИРАЈТЕ