Ưu đãi mới dành cho nhà đầu tư mới: "Tiền thưởng cho người mới"

Ưu đãi mới dành cho nhà đầu tư mới: "Tiền thưởng cho người mới"

Bạn có kế hoạch đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov" lần đầu tiên? Chúng tôi sẽ tặng bạn 25 USD cho khoản đầu tư đầu tiên của bạn.

Tôi cần làm gì để nhận được "Tiền thưởng cho người mới"?

1. Đăng ký tại văn phòng hành chính của dự án theo liên kết.

2. Xác nhận đăng ký của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email chúng tôi gửi cho bạn. 25 USD sau đó sẽ được ghi có vào tài khoản chính của bạn ở văn phòng hành chính.

3. Đầu tư vào dự án trong vòng 14 ngày sau khi xác nhận đăng ký của bạn. Bạn có thể mua gói cổ phần đầu tư theo hình thức trả góp hoặc trả một lần. Một phần của khoản đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ quà tặng, vì vậy bạn sẽ tiết kiệm được tiền. Nếu bạn không đầu tư đúng hạn, quà tặng 25 USD sẽ bị thu hồi.

Hãy để chúng tôi chỉ ra ví dụ về cách thức hoạt động của ưu đãi "Tiền thưởng dành cho người mới".

Với gói đầu tư 1.000 USD theo hình thức trả góp 10 tháng. Số tiền trả góp hằng tháng đầu tiên là 100 USD. Số tiền trả góp hàng tháng đầu tiên là 100 USD. Nhưng chỉ khi bạn thanh toán 75 USD còn lại trong vòng 14 ngày sau khi xác nhận đăng ký của bạn tại văn phòng hành chính.

Chú ý! Cùng với việc tung ra "Tiền thưởng cho người mới", chúng tôi sẽ thu hồi chương trình "Thưởng 5% cổ phần cho người mới" từng có hiệu lực trước đây trong dự án.

Tìm hiểu thêm về ưu đãi "Tiền thưởng cho người mới" bằng cách nhấp vào đây.

Ưu đãi có giá trị từ1.06.2023 đến30.06.2023

Hãy nhanh tay đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov" theo cách có lãi và nói với những người tham gia mới về dự án này!

ĐẦU TƯ