Резултати од седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“

Резултати од седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“

Изградба на Бирото „Совелмаш“

На градилиштето на „Совелмаш“ се работеше цела седмица на подготовките за добивање сертификатот за завршување на изградбата и покренување на производството. На различни катови, продолжи работата на внатрешното уредување и на поставувањето на вентилацијата и климатизација, на струјата, радијаторите за греење, како и други активности.

Преглед на статии во текот на седмицата

Интервју со Сергеј Мазин, водечки инвеститор и партнер во проектот.

Возила засновани на „Славјанка“ што импресионираа со своите резултати.

Резултати од конференцијата на SOLARGROUP во Бразил.

Тестирање на електричниот автомобил Lada-Ellada заснован на „Славјанка“ со директорот на производственото претпријатие „Ресурс“, Андреј Лобов, и инженерот Игор Корхов, видео.

Тековни промоции

Последна можност да се обнови пакет на рати откажан во 2018 год., заклучно до 19 април.

Зголемување на пакет што моментално го отплаќате на рати заклучно до 30 април.

10% попуст на уплати од најмалку 100 $ за предвремена отплата заклучно до 31 мај.

Побрзајте да ги искористите поволните можности додека сѐ уште се достапни!

ИНВЕСТИРАЈТЕ