Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Строителството на ПКТБ «Совэлмаш»

На строителната площадка на «Совэлмаш» цяла седмица се работеше за получаване на становище за завършване на строителството и стартиране на производството. Правеше се вътрешната декорация на различни етажи, монтаж на вентилационни и охладителни системи, електричество, отоплителни радиатори и други работи.

Обзор на публикациите за изминалата седмица

Интервю с водещия инвеститор и партньор на проекта Сергей Мазин.

Транспорт със «Славянка», който впечатли с резултатите си.

Резултатите от конференцията на SOLARGROUP в Бразилия.

Тестване на електромобила «Лада Еллада» със «Славянка» с участието директора на ПК «Ресурс» Андрей Лобов и инженера Игор Корхов, видео.

Актуални промоции

Последен шанс за възстановяване на разсрочено плащане, отменено през 2018 година, до 19 април включително.

Увеличение на отворено разсрочено плащане до 30 април включително.

10% отстъпка за плащане от 100$ за предсрочно погасяване до 31 май включително.

Успейте да се възползвате от изгодните възможности, докато те все още действат!

ИНВЕСТИРАЙ