Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výstavba PKTB "Sovelmash"

Na stavenisku "Sovelmash" celý týždeň prebiehali práce na získanie záveru o ukončení výstavby a spustenie výroby. Vykonávali sa záverečné interiérové práce na rôznych poschodiach, montáž ventilácie a chladiaceho systému, elektriny, radiátorového vykurovania a iné práce.

Prehľad publikácií za týždeň

Rozhovor s hlavným investorom a partnerom projektu Sergeyom Mazinym.

Doprava so "Slavyankou", ktorá ohúrila svojimi výsledkami.

Výseldky konferencie SOLARGROUP v Brazílii.

Testovanie elektromobilu "Lada-Ellada" so "Slavyankou" s účasťou riaditeľa PK "Resurs" Andreya Lobova a inžiniera Igora Korkhova, video.

Aktuálne akcie

Posledná šanca obnoviť splátkový kalendár zrušený v roku 2018, do 19. apríla, vrátane.

Navýšenie otvorenej splátky do 30. apríla, vrátane.

Zľava 10% na platbu od 100$ pri predčasnom splatení do 31. mája, vrátane.

Poponáhľajte sa využiť výhodné možnosti, pokiaľ platia!

INVESTOVAŤ