В Китай инженери ще се обучават за сервизно обслужване на техника с технологията «Славянка»

В Китай инженери ще се обучават за сервизно обслужване на техника с технологията «Славянка»

Онлайн обучението ще провежда от Jilin University Qingdao Auto Institute EV Center (Weihai) с участието на партньора на «Совэлмаш» и ръководителя на компанията ASPP Виктор Арестов. Всичките разходи се поемат от правителството на Китай. 

На базата на вече полученото първо образование, инженери от различни страни ще се обучават за експлоатация и сервизно обслужване на електромобили и електромотоциклети със «Славянка». Те също така ще се научат да подготвят комплекти за преоборудване на бензинови превозни средства в електрически превозни средства, използвайки технологията на комбинираните намотки. Според резултатите от обучението специалистите ще получат официални сертификати.

Съгласно схемата за двустранно правителствено сътрудничество, електромобилите LOTO-EV скоро ще заминат от Китай за Македония, а инженерите от тази страна ще бъдат обучени за сервизно обслужване. Автомобилите са получили европейски сертификат и могат да се използват във всички европейски страни, включително Великобритания.

Програмата за обучение ще позволи да се разшири мрежата от бъдещи сервизни центрове по целия свят, в които ще може да се обслужва техника със «Славянке». Без това е невъзможно мащабното внедряване на технологията.

Виктор Арестов отбеляза още една ценност на програмата за компанията «Совэлмаш»: «Това е реклама и популяризиране. Нас ни забелязаха, и не на ниво на форуми и гаражи. Това наистина си струва. В Китай вече престанаха да се противят на факта, че проектът не е от Виктор, а че е руски проект... Някои се съмняват и говорят за «източване» на технологията. Но технологията вече беше толкова пъти «източена» чрез стотици лицензополучатели. Това са стъпки за навлизане на пазарите. Без риск да падне, детето така и ще седи и няма да се научи да ходи. Но то става и продължава напред, дори удря коленете си, а понякога и носа си». 

За да завърши обучение, инженерът трябва да кандидатства в образователно заведение или държавно учреждение в своята страна, тъй като образователната програма се изпълнява на междуправителствено ниво.