Số Dunbar là gì?

Số Dunbar là gì?

Số Dunbar là giới hạn về mối quan hệ xã hội của một người mà nhà nhân chủng học Robin Dunbar đã tìm ra sau rất nhiều nghiên cứu và quan sát. Đối với một người, số Dunbar có thể lên tới 150 liên hệ. Ngay cả khi bạn là một đối tác rất, rất tích cực, có mạng lưới xã hội rộng và hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thì số Dunbar của bạn vẫn không vượt quá 150.

Tại sao như vậy? Bởi vì đó là cách bộ não con người và khả năng ghi nhớ hoạt động. Nó chỉ có khả năng duy trì một cách định tính và có ý thức từ 100 đến 230 kết nối xã hội. Bạn có thể kiểm tra: cố gắng nhớ tất cả những người quen của bạn - bạn có biết về hoàn cảnh sống của mọi người không? Rất có thể, bạn sẽ nhớ điều gì đó quan trọng về 150 người.

Nhìn chung, số Dunbar là tin tốt. Bởi vì nó tạo sân chơi bình đẳng cho người hướng nội và người hướng ngoại, chẳng hạn như trong chương trình đối tác hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến giao tiếp tích cực.

Các kết nối xã hội của mỗi người bao gồm nhiều cấp độ. Mỗi cấp độ tăng số lượng kết nối, nhưng giảm mức độ tương tác / gần gũi. Theo Dunbar, có bốn cấp độ như vậy. Nhưng mạng xã hội mở rộng con số lên 5.

• Từ 2 đến 5 người - vòng quan hệ thân thiết, bạn bè thân. Cần hơn 200 giờ để đạt được cấp độ giao tiếp này.
• Tối đa 15 người - nhóm đồng cảm, vui vẻ với nhau và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Cần khoảng 200 giờ để thiết lập mức độ quan hệ này.
• Tối đa 50 người là những người thỉnh thoảng ta đồng hành. Cần khoảng 100 giờ để đạt đến cấp độ này.
• 150 là những người ta giao tiếp ngẫu nhiên, và sự tương tác chỉ xảy ra tùy hoàn cảnh. Cần 50 giờ để đạt đến cấp độ này.
• Vô cực đại diện cho mạng xã hội, những người theo dõi, những người biết bạn nhưng bạn không biết họ. Việc này không mất thời gian.

Bạn có thể tạo bao nhiêu kết nối xã hội tùy thích, chỉ cần nhớ rằng khi số lượng tăng lên thì chất sẽ giảm đi. Việc duy trì bất kỳ liên hệ nào cũng cần có thời gian và nguồn lực. 

Ngày trước, số Dunbar có ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Một số công ty bắt đầu giới hạn số lượng nhân viên làm việc cùng nhau ở mức 150 thành viên kinh doanh. Các tòa nhà được xây dựng cho 150 nơi làm việc và bãi đậu xe - cho 150 ô tô. Và một nhóm đồng cảm gồm 15 người (theo Dunbar) là đội hoàn hảo.

Trong kinh doanh đối tác, mọi người là tài sản xã hội của bạn. Do đó, bạn nên nghĩ đến việc phát triển mạng lưới đối tác của mình theo chiều sâu, theo số Dunbar, bằng cách này, cấu trúc của bạn sẽ trở nên hiệu quả và bền vững. Hãy xem phần "Đào tạo" 
trong văn phòng hành chính để hiểu hoặc nhắc nhở bản thân về cách thực hiện và những lợi ích mà bạn sẽ nhận được.

ĐÀO TẠO MỞ