Какво е числото на Дънбар?

Какво е числото на Дънбар?

Числото на Дънбар – това е такъв ограничител на човешките социални връзки, който е открит от антрополога Robin Dunbar след много изследвания и наблюдения. За човека числото на Дънбар е 150 контакта. Дори ако сте много, много активен партньор, имате широк социален кръг и хиляди последователи в социалните мрежи, независимо от това, вашето число на Дънбар няма да надвишава 150.

Защо това е така? Защото така е устроен мозъкът и паметта на човека. Качествено и съзнателно човек е в състояние да поддържа от 100 до 230 социални връзки. Можеш да провериш: опитай се да си спомниш всичките си познати – наясно ли си как са нещата при всеки от тях? Най-вероятно ще си спомниш нещо съществено за около 150.

Числото на Дънбар като цяло е добра новина. Тъй като изравнява шансовете, например, на интровертите и екстровертите за успех в партньорска програма или във всяка дейност, свързана с активни комуникации.

Социалните връзки на всеки човек се състоят от няколко нива. Всяко ниво увеличава броя на връзките, но намалява степента на въвличане/близост. Според Дънбар има 4 такива нива. Но социалните мрежи разширяват броя им до 5.

• От 2 до 5 души – близък кръг от хора, най-добри приятели. За да се стигне до това ниво на общуване, са необходими повече от 200 часа.
• До 15 души – група на симпатии, това са хора, с които се радвате един на друг и сте готови да окажете взаимна подкрепа. За това ниво на отношения са необходими приблизително 200 часа.
• До 50 души – това са хора, с които приятелското общуване се случва от време на време. За да се стигне до това ниво, са необходими приблизително 100 часа.
• 150 – тези, с които общуването е ситуативно, взаимодействието се осъществява само според обстоятелствата. 50 часа са достатъчни, за да се стигне до това ниво.
• Безкрайност – социални медии, последователи, хора, които те познават, а ти не ги познаваш. Не е необходимо време.

Може да се установят колкото и да е социални връзки, просто не трябва да се забравя, че с увеличаването на количеството – качеството им намалява. Поддръжката на всеки контакт изисква времеви и ресурсни разходи. 

Преди време числото на Дънбар повлия на бизнеса. Някои компании започнаха да ограничават броя на служителите, работещи заедно, до 150 участници в бизнеса. Сградите се строяха за 150 работни места, а паркингът – за 150 коли. А групата на симпатиите от 15 души (според Дънбар) – е идеалният екип.

В партньорския бизнес хората са твоят социален капитал. Затова си струва да се помисли за развитието на партньорската мрежа в дълбочина, като се има предвид числото на Дънбар, така че твоята структура да стане ефективна и устойчива. Отиди в раздела «Обучение» в личния кабинет, за да разбереш или да си напомниш как се прави това и какви преимущества ще получиш.

ОТВОРИ ОБУЧЕНИЕ