Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Na stavenisku "Sovelmash" v súčasnosti sú maximálne úsilia zamerané na prípravu k výstavbe inžinierskych komunikácii v inžinierskom centre. 

Na to v uplynulom týždni stavitelia pokračovali:

• montovať vonkajší obklad budovy,
• zalievať pod betónovú časť na prvom poschodí výrobnej budovy,
• inštalovať kovové konštrukcie na umiestnenie zariadenia klimatizácie,
• montovať priečky medzi miestnosťami na treťom poschodí.

Podrobnejšie o prebiehajúcich prácach a príprave k výstavbe inžinierskych komunikácii porozprával Dmitryi Duyunov. Pozrite si video podľa odkazu


Okrem toho, 8. júna sa začala nová etapa vo výstavbe: Montovanie požiarnych schodov v administratívnej budove.

Pozrite si ako sa montovali prvé piliere schodiska, podľa odkazu

Sledujte naše správy, aby ste boli informovaní o rozvoji projektu "Motory Duyunova".