Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Tại công trường "Sovelmash", mọi người đang tập trung nỗ lực tối đa để sẵn sàng kết nối các tiện ích với trung tâm kỹ thuật. 

Với mục đích này, tuần trước các nhà xây dựng đã tiếp tục:

• lắp tấm ốp tường bên ngoài,
• đúc bê tông ở tầng đầu tiên của tòa nhà sản xuất và thử nghiệm,
• lắp đặt khung kim loại để chứa thiết bị kiểm soát khí hậu,
• lắp vách ngăn nội thất trên tầng ba.

Dmitriy Duyunov cho biết thêm về công việc xây dựng đang diễn ra và về việc chuẩn bị cho công tác lắp đặt các tiện ích. Xem video qua đường dẫn

Ngoài ra, một giai đoạn xây dựng mới đã bắt đầu vào ngày 8 tháng 6: lắp đặt lối thoát hiểm gần tòa nhà văn phòng và tiện nghi.

Xem các chiếc cột đầu tiên của cầu thang được gắn ra sao qua đường dẫn

Hãy theo dõi tin tức của chúng tôi để cập nhật thông tin về sự phát triển của dự án "Động cơ của Duyunov".