Завршува промоцијата „+5% од износот што ќе го надополните“

Завршува промоцијата „+5% од износот што ќе го надополните“

Побрзајте да ја надополните главната сметка во бек-офисот заклучно до 5 јуни, пред 23:59 часот по московско време. Можете да додадете средства на сметката на кој и да било начин, освен со меѓународен трансфер меѓу сметки.

Ќе добиете додатни +5% бонус од средствата што сте ги надополниле.

Со овие пари ќе можете да купите уште повеќе удели.

И, најважно од сè, со секоја Ваша уплата ќе се забрза изградбата на Бирото „Совелмаш“.

НАДОПОЛНЕТЕ ЈА СМЕТКАТА