Ưu đãi "+5% số tiền nạp" sắp hết hạn

Ưu đãi "+5% số tiền nạp" sắp hết hạn

Hãy nhanh chóng thêm tiền vào tài khoản chính tại văn phòng hành chính từ nay đến 23:59 ngày 5/6 (giờ Moscow). Bất kỳ phương thức nạp tiền nào vào tài khoản đều được chấp nhận, ngoại trừ chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản.

Bạn sẽ nhận được thêm +5% tiền thưởng trên số tiền nạp.

Với số tiền này, bạn sẽ có thể mua thêm cổ phần đầu tư.

Và quan trọng nhất, mọi khoản thanh toán bạn thực hiện bây giờ đều sẽ giúp tăng tốc quá trình xây dựng D&E "Sovelmash".

THÊM TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CỦA TÔI