Нова промотивна понуда на пакетите за деца: минус една фаза

Нова промотивна понуда на пакетите за деца: минус една фаза

Денес е Меѓународен ден на децата. Затоа покренуваме специјална промоција како подарок за Вашите деца.

Заклучно до 30 јуни, може да купите нов пакет за деца со попуст од „минус една фаза“, односно со попустот што важеше за фаза 17 од финансирањето на проектот. Ова значи дека во пакетот ќе има повеќе инвестициски удели отколку да купите ист таков пакет во тековната фаза 18.

Пример за поволностите што може да ги имате од оваа понуда.

Пакет од 3.000 $, кој може да се отплаќа на 10 месечни рати со попустот од фаза 18, содржи 360.000 удели. Во рамките на промоцијата, истиот пакет ќе може да се купи со попустот од фаза 17, и ќе содржи 423.000 удели. Ова значи дека Вашето дете ќе добие 63.000 удели повеќе.

Може да купите еден или неколку вакви пакети за едно или за повеќе деца со попустот од „минус една фаза“. Најважно е да ја уплатите првата рата заклучно до 30 јуни.

Пакетите за деца се достапни во бек-офисот, во делот „Инвестиции“.

Дознајте нешто повеќе за овие пакети на следниов линк.

Погрижете се за финансиската благосостојба на Вашите деца!

ОДИ НА КУПУВАЊЕ