Nhận thông báo trên Telegram về những điều quan trọng nhất đối với bạn trong dự án

Nhận thông báo trên Telegram về những điều quan trọng nhất đối với bạn trong dự án

Một tính năng mới đã xuất hiện trong văn phòng hành chính của dự án. Giờ đây, bạn có thể liên kết bot Telegram với tài khoản của mình và nhận thông báo về các sự kiện chính trong dự án "Động cơ của Duyunov", các ưu đãi mới cho nhà đầu tư và giao dịch mua của bạn.

Bật thông báo

• Đi tới phần "Cài đặt" của hồ sơ văn phòng hành chính của bạn.
• Chọn hộp "Tích hợp" và nhấp vào "Định cấu hình".
• Nhấp vào nút "Liên kết" trên thanh Telegram.
• Xác nhận chuyển đến Telegram bằng cách nhấn nút "Tiếp tục". Bạn sẽ được chuyển hướng đến phòng trò chuyện của ứng dụng.
• Nhấp vào Bắt đầu để xác nhận kết nối.

Bạn cũng có thể chọn thông báo nào muốn nhận trong phần "Cài đặt" của hồ sơ.

Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút "Định cấu hình" trong phần "Thông báo". Chọn loại thông báo và ngôn ngữ trong menu thả xuống.

Giờ đây, bạn có thể nhận được các thông báo sau trên Telegram:

• hội thảo trên web sắp tới,
• ưu đãi đặc biệt,
• thông báo tin tức hàng tuần,
• mua hàng và thanh toán tại văn phòng hành chính.

Sử dụng tính năng mới. Kết nối thông báo trong Telegram.