Получавайте уведомления в Telegram за най-важното за вас в проекта

Получавайте уведомления в Telegram за най-важното за вас в проекта

В личния кабинет се появи нова функционалност. Сега можете да свържете вашия акаунт към Telegram бот и да получавате уведомления за главните събития на проекта «Двигатели на Дуюнов», нови промоции за инвеститорите и вашите покупки.

Как да включите уведомления

• Преминете към раздела «Настройки» на вашия профил в личния кабинет.
• Изберете блока «Интеграции» и кликнете върху «Настройки».
• Кликнете върху бутона «Свържи» в реда с Telegram.
• Потвърдете прехода към Telegram, като кликнете върху бутона «Продължете». Ще бъдете пренасочени към чата на приложението.
• Натиснете върху Start, за да потвърдите свързването.

Също така в раздела «Настройки» на профила можете да изберете кои уведомления искате да получавате.

За да направите това, в блока «Уведомления» кликнете върху бутона «Настройки». От падащото меню изберете типа и езика на уведомленията.

Сега са ви е достъпно да получавате известия за:

• предстоящи уебинари,
• специални предложения,
• седмичен дайджест на новини,
• покупки и плащания във вашия личен кабинет.

Използвайте новата функционалност. Включете известията в Telegram.