Saņemiet ziņojumus Telegramā par vissvarīgāko jums projektā

Saņemiet ziņojumus Telegramā par vissvarīgāko jums projektā

Personīgā kabinetā parādījies jauns funkcionāls. Tagad jūs varat piesaistīt savam kontam Telegram–botu un saņemt ziņojumus par projekta «Dujunova dzinēji» galvenajiem notikumiem, jaunām akcijām investoriem un jūsu pirkumiem.

Kā pieslēgt ziņojumus

• Pārejiet uz personīgā kabineta jūsu profila sadaļu «Iestatījumi».
• Izvēlieties bloku «Integrācija» un nospiediet «Iestatīt».
• Telegram rindiņā nospiediet pogu «Piesaistīt».
• Apstipriniet pāreju uz Telegram, nospiežot pogu «Turpināt». Jūs pārsūtīs uz pielikuma tērzētavu.
• Nospiediet «Start», lai apstiprinātu pieslēgumu.

Vēl profila sadaļā «Iestatījumi» jūs varat izvēlēties, kādus ziņojumus vēlaties saņemt.

Tam blokā «Paziņojumi» nospiediet pogu «Iestatīt». Uznirstošā izvēlnē izvēlieties ziņojumu tipu un valodu.

Šobrīd jums pieejama ziņojumu saņemšana Telegramā par:

• gaidāmajiem tiešsaistes semināriem,
• speciāliem piedāvājumiem,
• iknedēļas ziņu apskatu,
• pirkumiem un maksājumiem personīgā kabinetā.

Izmantojiet jauno funkcionālu. Pieslēdziet ziņojumus Telegramā.