Kết quả tuần trong dự án "Động cơ của Duyunov"

Kết quả tuần trong dự án "Động cơ của Duyunov"

Tuần trước, công việc đào đất kết nối đường ống sưởi với tòa nhà D&E "Sovelmash" vẫn tiếp tục, tuy không phải bên ngoài, mà là bên trong khu vực công trường.

Các công nhân xây dựng đang di chuyển các tấm nội thất và kết cấu kim loại từ bên ngoài vào phần cơ sở D&E đã được làm ấm. Công ty cũng bắt đầu chuyển cơ sở vật chất từ ​​cơ sở thuê "Sovelmash" sang D&E để giảm chi phí thuê.

Nhiệt trong tòa nhà được cung cấp bởi ba máy sưởi diesel công suất 880 kW mỗi chiếc. Nhờ nhiệt độ thoải mái bên trong trung tâm kỹ thuật, đội ngũ "Sovelmash" đã có thể lần đầu tiên phát sóng trực tiếp chương trình "Giờ Chuyên gia" từ lãnh thổ D&E.

Việc lắp đặt khung kim loại cho các vách ngăn bên trong và ốp lát tiếp tục ở tầng một của tòa nhà.

Ở tầng hai và tầng ba, công việc cũng đang được tiến hành để tạo thành các phòng riêng lẻ. Ở tầng lửng của tầng hai, thợ xây dựng đã chuẩn bị khu vực cho việc lát gạch và lát vải tiếp theo.

Những người thợ xây không chỉ làm việc trong tuần mà còn vào cả cuối tuần để giải quyết tất cả các nhiệm vụ xây dựng. Xin lưu ý rằng tốc độ làm việc bây giờ phụ thuộc vào số tiền đầu tư. Mỗi người trong số các bạn đều có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng D&E "Sovelmash" để thu được cổ tức từ các hoạt động của công ty sớm hơn.