Rezumatul săptămânal al proiectului „Motoarele lui Duyunov”

Rezumatul săptămânal al proiectului „Motoarele lui Duyunov”

Săptămâna aceasta, au continuat lucrările de terasament pentru racordarea clădirii BTPI „Sovelmash” la conducta termică, dar deja pe teritoriul parcelei, nu în afara acesteia.

Muncitorii constructori au mutat în spațiile încălzite ale BTPI pereții despărțitori și componentele metalice care erau depozitate în aer liber. De asemenea, au început transportarea obiectelor materiale din spațiile închiriate ale „Sovelmash” în interiorul BTPI, în vederea reducerii cheltuielilor de închiriere ale companiei.

Încălzirea este asigurată în clădire de trei tunuri de căldură diesel de 880 kW fiecare. Mulțumită temperaturii confortabile din interiorul centrului de engineering, echipa „Sovelmash” a avut posibilitatea de a difuza în direct emisiunea „Ekspertnoe vremea” din incinta BTPI pentru prima dată.

Montarea componentelor metalice pentru pereții despărțitori și a gresiei la primul nivel al clădirii continuă.

La nivelurile al doilea și al treilea s-a lucrat la formarea unor încăperi separate. În mezaninele de la nivelul al doilea, muncitorii constructori au pregătit zona pentru viitoarea montare a plăcilor de faianță și a linoleumului.

Muncitorii constructori muncesc nu numai în zilele de lucru, ci și în cele de odihnă, rezolvând toate sarcinile șantierului. Reamintim că ritmul lucrărilor depinde de volumul de investiții. Fiecare dintre dumneavoastră poate accelera constricția BTPI „Sovelmash” pentru a primi dividende din activitatea întreprinderii cât mai curând posibil.