Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Minulý týden pokračovaly zemní práce připojením teplovodu k budově PKTK Sovelmaš, nikoli však mimo, ale na území staveniště.

Stavební dělníci stěhovali vnitřní panely a kovové konstrukce z ulice do vytápěných prostor PKTK. Společnost také začala stěhovat materiální zázemí z pronajatých prostor Sovelmaš do PKTK, aby snížila náklady společnosti na pronájem.

Teplo v budově je zajišťováno třemi dieselovými děly, každé o výkonu 880 kW. Díky pohodlné teplotě uvnitř technického centra mohl tým Sovelmaš poprvé živě vysílat „Expert Time“ z území PKTK.

V prvním patře budovy pokračovala instalace kovových zárubní pro rozčlenění interiéru a obkladů.

Ve druhém a třetím patře se také pracovalo na formování jednotlivých místností. V mezipatře druhého patra stavebníci připravili prostor pro následnou pokládku dlaždic a linolea.

Stavebníci pracují nejen v pracovních dnech, ale i o víkendech a řeší všechny stavební úkoly. Připomeňme si, že tempo práce nyní závisí na výši investice. Každý z vás může urychlit výstavbu PKTK Sovelmaš, aby mohl dříve sklízet dividendy z aktivit společnosti.