Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Počas minulého týždňa sa pokračovalo na zemných prácach na pripojení vykurovacieho potrubia k budove PKTB "Sovelmash", ale nie však z vonkajšej strany, ale na území lokality.

Stavebníci prenášali interiérové panely a kovové konštrukcie z ulice do vyhrievanej miestnosti PKTB. Začali premiestňovať aj materiálne objekty z prenajatých pozemkov "Sovelmash" do PKTB aby sa znížili náklady spoločnosti za prenájom.

Teplo do budovy je zabezpečené troma dieslovými zariadeniami každé po 880 kW. Vďaka príjemnej teplote vo vnútri inžinierskeho centra sa tímu "Sovelmash" po prvýkrát podarilo naživo odvysielať program "Ekspertnoe vremya" z územia PKTB.

Pokračovala montáž kovových konštrukcií vnútorných priečok a pokládka dlažby na prvom poschodí budovy.

Na druhom a treťom poschodí taktiež prebiehali práce na vytváranie jednotlivých miestností. Na medziposchodí druhého poschodia stavitelia pripravili miesto pre budúcu pokládku dlažby a linolea.

Stavebníci pracujú nielen počas týždňa, ale aj počas víkendu, kedy sa riešia všetky úlohy stavby. Pripomíname, že teraz tempo prác závisí od objemov investícií. Každý z vás môže urýchliť výstavbu PKTB "Sovelmash", aby skôr získať dividendy z činnosti podniku.