Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Việc xây dựng D&E "Sovelmash"

Các hoạt động xây dựng tại địa điểm "Sovelmash" đang tiến triển như dự kiến. Đặc biệt, thợ xây dựng đã hoàn thành việc lắp đặt khóa gió tầng ba kịp trước khi tuyết rơi. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng lớp vỏ nhiệt của tòa nhà đã hoàn toàn khép lại.

Công việc tiếp tục là kết nối tòa nhà với đường ống sưởi ấm, lắp đặt các vách ngăn bên trong và các khu vực khác.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng tốc độ xây dựng hiện nay phần lớn phụ thuộc vào số tiền đầu tư vào "Sovelmash". Tất cả các nguồn tiền đều được giải ngân ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu của công trường. Cá nhân bạn có thể đẩy nhanh việc xây dựng, ví dụ, bằng cách thanh toán nhiều kỳ trả góp hằng tháng cùng một lúc hoặc bằng cách mời các nhà đầu tư mới vào dự án.

Hội nghị SOLARGROUP tại Ấn Độ

SOLARGROUP đã tổ chức một hội nghị ngoại tuyến tại New Delhi vào ngày 19 tháng 11. Hội nghị đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất trong dự án. Các nhà điều hành của công ty đã trực tiếp tham dự vào sự kiện này.

Ngoài ra, một số cuộc họp kinh doanh đã được tổ chức nhân dịp diễn ra hội nghị để quảng bá dự án và công nghệ "Slavyanka" ở Ấn Độ. Chúng tôi sẽ sớm cho bạn biết thêm về tất cả các sự kiện này. Theo dõi tin tức của chúng tôi!