Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výstavba PKTB "Sovelmash"

Stavebné práce na pozemku spoločnosti "Sovelmash" prebiehajú podľa plánu. Stavbári najmä ukončili montáž brány na treťom poschodí skôr, ako napadol sneh. Teraz môžeme povedať, že tepelná kontúra budovy je úplne uzavretá, bez výnimiek.

Pokračujú práce na napojení budovy na rozvody vykurovania, montáž vnútorných priečok a v iných smeroch.

Pripomíname, že rýchlosť výstavby v súčasnosti do značnej miery závisí od objemu investícií, ktoré "Sovelmash" dostane. Všetky prostriedky sa hneď odosielajú na potreby výstavby. Výstavbu môžete osobne urýchliť, napríklad, zaplatením niekoľkomesačných splátok naraz alebo pozvaním nových investorov do projektu.

Konferencia SOLARGROUP v Indii


19. novembra spoločnosť SOLARGROUP uskutočnila online-konferenciu v Naí Dillí. Stala sa jednou z najväčších podujatí v rámci projektu. Podujatia sa osobne zúčastnili riaditelia spoločnosti.

Okrem toho, s konferenciou bolo spojených množstvo obchodných stretnutí, ktoré prispeli k propagácii projektu a technológie "Slavyanka" v Indii. Podrobnejšie o všetkých týchto udalostiach vám čoskoro porozprávame. Sledujte naše správy!