Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Строителството на ПКТБ «Совэлмаш»

Строителните работи на площадката на компанията «Совэлмаш» вървят по план. А именно, преди падането на снега, строителите завършиха монтажа на шлюза на третия етаж. Сега можем да кажем, че топлинният контур на сградата е напълно затворен, без изключения.

Продължава работата по свързване на сградата към отоплителната мрежа, също и монтажа на вътрешни прегради и други направления.

Напомняме, че скоростта на строителството сега в по-голямата си част зависи от обема на постъпващите в «Совэлмаш» инвестиции. Всички средства веднага се изпращат за нуждите на строителството. Вие лично можете да ускорите строителството, например, като платите вноски за няколко месеца наведнъж или поканите нови инвеститори в проекта.

Напомняме на инвеститорите от България: до 2 декември включително, за вас действа промоцията «Регионален бонус». При закупуване или увеличаване на инвестиционен пакет ще получите допълнително 10% дялове. За подробности — на линка.

Конференция на SOLARGROUP в Индия

На 19 ноември компанията SOLARGROUP проведе офлайн конференция в Ню Делхи. Тя стана едно от най-мащабните мероприятия в проекта. В мероприятието взеха лично участие ръководителите на компанията.

Освен това, във връзка с конференцията бяха насрочени редица бизнес срещи, които допринасят за популяризирането на проекта и технологията «Славянка» в Индия. В близко бъдеще ще разкажем по-подробно за всички тези събития. Следете нашите новини!