Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výstavba PKTB "Sovelmash"

Počas minulého týždňa výstavba konštrukčno-technologickej kancelárie aktívne pracovalo dokonca aj počas sviatkov.

• Boli vykonané finálne dokončovacie práce interiéru na prvom poschodí administratívnej budovy. Dokončovacie práce pokračovali aj na druhom a treťom poschodí budovy.
• Inštalovali sa ventilačné komunikácie.
• Pokračovalo sa v montáži potrubia v chladiarenskej časti a iné práce.

Vrámci toho, špecialisti "Sovelmash" sa venovali vývoju, ako iniciatívne, tak aj na objednávku. Prebiehala ochladzovaná vodou výroba konštrukcie motora. Bolo vyvinuté, vyrobené a otestované špeciálne zariadenie na rezanie vnútornej drážky. Vykonávali sa aj iné rozpracovania.

Vietnamci v Rusku

17 vedúcich investorov a partnerov projektu z Vietnamu navštívili stavenisko "Sovelmash". Mnohí z nich po prvý krát navštívili vo výstavbe inžinierske centrum a boli nadšení z podniku. Hostia sa porozprávali s Dmitryim Duyunovym. Aleksandr Sudarev im urobil prehliadku PKTB a odpovedal na otázky. Taktiež sa uskutočnili stretnutia Vietnamcov s vedením SOLARGROUP a oboznámenie sa s technikou so "Slavyankou" za účasti Andreya Lobova.

Viac podrobností o návšteve staveniska — vo videu.

Aktuálne akcie

Pripomíname vám akcie, ktoré navýšia váš prospech z investícií do projektu.

Zľava 10% na platbu od 100$ pri predčasnom splatení do 31. mája, vrátane.

Informácia o všetkých akciách projektu je dostupná na osobnom účte.

Využívajte a investujte maximálne výhodne!

INVESTOVAŤ