Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Stavebníci až teraz pristúpili k zakrytiu tepelnej izolácie budovy inžinierskeho centra "Sovelmash". Zostali posledné ťahy.

Ešte jedna dôležitá etapa vo výstavbe — urobiť betónovú podlahu na prvom poschodí a podkrovie. Následne potom bude možné zostaviť inžinierske zariadenie, zmontovať priečky.

Špecialisti "Sovelmash" pokračujú v modernizácii elektrického obrneného transportéra BTR-80A a jeho príprave na medzinárodnú výstavu "Armiya-2022". Pripomíname, že BTR demilitarizovali. Namiesto motora vnútorného spaľovania na každom jeho kolese bude nainštalovaný elektromotor s kombinovanými vinutiami "Slavyanka". V uplynulom týždni inžinieri "Sovelmash" pracovali nad reduktormi, prispôsobili ich požadovaným rozmerom.

Pokračuje súťaž video recenzií o projekte "Motory Duyunova". desať najlepších účastníkov, ktorí získajú od 100 $ do 1000 $ na hlavný účet na osobnom účte. Video recenzie sa prijímajú do 5. augusta, vrátane. Podrobnosti súťaže.

Uzatvára sa registrácia na Medzinárodnú konferenciu SOLARGROUP, ktorá sa uskutoční 6. augusta v Moskve. Zostalo 22 voľných miest. Poponáhľajte sa s registráciou, aby ste uvideli stavenisko "Sovelmash", porozprávali sa s predstaviteľmi spoločností SOLARGROUP a "Sovelmash", ako aj s investormi a partnermi projektu z rôznych krajín. Registrácia — podľa odkazu.

Sledujte naše správy, aby ste boli informovaní o rozvoji projektu "Motory Duyunova".