Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Na stavenisku "Sovelmash" v priebehu týždňa stavebníci vykonali nasledujúce:

• panoramatické zasklenie arkiera,
• pokrývačské práce v administratívnej časti budovy,
• montáž ohradzujúcich konštrukcií,
• obloženie striešok nad dverovými otvormi,
• podbetónovanie výrobnej časti budovy,
• príprava na montáž okenných rámov
• a iné práce.

Najnovšie video zo staveniska si môžete pozrieť podľa odkazu.

V Číne sa stavia závod, ktorý bude vyrábať domáce spotrebiče a elektrické nástroje so vstavaným pohonom s kombinovanými vinutiami výroby "Sovelmash". Založenie podniku preinvestuje zahraničný investor. Spoločnosť "Sovelmash" bude získavať komisiu z každého predaného výrobku.

Umiestnenie výroby a realizácia prvej série nástrojov je naplánovaná o 4 mesiace. Neodkladné právo získania bude ponúknuté investorom a partnerom projektu.

Na osobnom účte sa objavila možnosť, ktorá umožní priviazať k svojmu aktuálnemu účtu Telegram-bot a získať upozornenie o hlavných udalostiach projektu "Motory Duyunova", nových akciách pre investorov a vašich nákupoch. O tom, ako zapnúť upozornenia, dozviete sa podľa odkazu.

Sledujte naše správy a buďte informovaní o rozvoji projektu "Motory Duyunova".