Wyniki ankiety dotyczącej narzędzi konta osobistego

Wyniki ankiety dotyczącej narzędzi konta osobistego

Drodzy Partnerzy! Dziękujemy za to, że jesteście z nami w kontakcie i że podzieliliście się z nami swoją opinią. Ważne jest dla nas, aby każde narzędzie, które opracowujemy i dodajemy do konta osobistego w pełni odpowiadało Waszym potrzebom i zwiększało efektywność Waszych działań.

W maju przeprowadziliśmy ankietę, aby dowiedzieć się, jak oceniacie przydatność "Bazy wiedzy", "Metodologii pracy partnerów" i promocji dla partnerów.

• W "Bazie wiedzy" zebraliśmy i usystematyzowaliśmy kompletne informacje o projekcie i firmie, co jest wspólnym dziełem SOLARGROUP i Sovelmash, w którym można znaleźć odpowiedź na każde pytanie użytkownika. Wartość tego narzędzia została uznana za wysoką przez 36,25% partnerów, a 26,5% uznało je za jak najbardziej przydatne.

• Stworzyliśmy "Metodologię Pracy Partnerów" jako materiał szkoleniowy, który pomaga w znalezieniu inwestorów i partnerów, w kompetentnych kontaktach z nimi oraz w sprawnym i wygodnym wykonywaniu wszelkich działań w biznesie partnerskim. Narzędzie zostało wysoko ocenione przez 22,75% partnerów, a 34,5% uznało je za najbardziej przydatne.

• Opracowaliśmy nasze promocje dla partnerów, aby przełożyć rutynowe procesy biznesowe na format gry i pomóc partnerom szybciej osiągać swoje cele, dzięki czemu biznes partnerski staje się bardziej ekscytujący i zyskowny. Spośród ankietowanych 32,5% wzięło udział w promocji, pozostali podali powody, dla których do tej pory nie wzięli w niej udziału.

Tak więc wszystkie narzędzia mają na celu rozwój - projektu i każdego partnera z osobna!

Cieszymy się, że doceniacie te narzędzia, korzystacie z nich i rozwijacie się. Nieustannie pracujemy nad tym, aby każdy uczestnik projektu czuł się komfortowo i czerpał z niego jak najwięcej korzyści. Śledź nasze aktualności - każde nowe narzędzie jest szczegółowo opisywane i wyjaśniamy, w jaki sposób możesz z niego skorzystać. Jesteśmy też pewni, że bezpośredni kontakt pomaga nam szybciej osiągnąć wspólne cele.