Резултатите от анкетирането относно инструментите на личния кабинет

Резултатите от анкетирането относно инструментите на личния кабинет

Уважаеми партньори! Благодарим ви, че поддържате връзка с нас и споделяте мнението си. За нас е важно всеки инструмент, който разработваме и добавяме към личния кабинет, напълно да отговаря на вашите нужди – и да прави вашата дейност по-ефективна.

През май проведохме анкета, която ни позволи да разберем как оценявате ползите от такива инструменти на личния кабинет като: «База от знания», «Методология за работа на партньора» и промоции за партньори.

• В «База от знания» сме събрали и систематизирали пълната информация за проекта и компанията, това е съвместна работа на SOLARGROUP и «Совэлмаш», която съдържа отговори на всеки въпрос на ползвателя. Ценността на този инструмент се оказа висока за 36,25% от партньорите, а 26,5% го признаха за възможно най-полезен.

• Създадохме «Методология за работа на партньора» като учебен материал, който помага да се намерят инвеститори и партньори, да се взаимодейства компетентно с тях и да се извършват всякакви действия в партньорския бизнес ефективно и удобно. Този инструмент е високо оценен от 22,75% от партньорите, а 34,5% го признават за възможно най-полезен.

• Промоциите за партньорите, които разработихме, за да преведем рутинните бизнес процеси във формат на играта – и да помогнем на партньорите да постигнат целите си по-бързо, като направят партньорската дейност по-вълнуваща и изгодна. Сред участниците в анкетирането се оказаха 32,5% от участниците в промоциите, а останалите посочиха причините, поради които все още не участват.

По този начин всички инструменти са насочени към развитие – на проекта и на всеки партньор поотделно!

Радваме се, че оценихте високо тези инструменти, че ги използвате и се развивате. Ние непрекъснато работим, за да може всеки участник в проекта да се чувства комфортно и да получи максимална полза. Следете актуализациите – ние подробно описваме всеки нов инструмент и обясняваме детайлно как можете да се възползвате от него. И сме сигурни, че директният контакт ни помага да постигнем по-бързо общите си цели.