Investorikonto tööriistade küsitluse tulemused

Investorikonto tööriistade küsitluse tulemused

Kallid partnerid! Aitäh, et püsite ühenduses ja jagate meiega oma arvamust! Meile on oluline, et iga uus tööriist, mida me arendame ja lisame investorikontole, vastaks täielikult teie vajadustele ja muudaks teie tegevuse tõhusamaks.

Mais viisime läbi küsitluse, mille abil tahtsime teada, kuidas te hindade investorikonto tööriistadest saadud kasu: "Teadmistebaas", "Partneritöö metodoloogia" ja partneritele suunatud kampaaniad.

• "Teadmistebaasi" kogusime ja süstematiseerisime kogu projekti ja ettevõttet puudutavat infot, see on SOLARGROUPi ja Совэлмашi ühistöö, milles leiavad kasutajad vastused kõikidele oma küsimustele. Selle tööriista väärtust hindas kõrgeks 36,25% partneritest, 26,5% hindas selle maksimaalselt kõrgeks.

• "Partneritöö metodoloogia" on loodud õppematerjalina, mis aitab investorite ja partnerite leidmisel ning nendega korrektse koostöö tegemisel. Tänu sellele saate teha partnerlustegevust tõhusalt ja mugavalt. Selle tööriista väärtust hindas kõrgeks 22,75% partneritest, 34,5% hindas selle maksimaalselt kõrgeks.

• Partneritele suunatud kampaaniad on loodud muutma rutiinseid äriprotsesse mängulisemaks - aitama partneritel nende eesmärkide saavutamisel, muutes kogu partnerlustegevuse palju haaravamaks ja kasumlikumaks. Kampaaniates osales 32,5% vastanutest, teised märkisid ära põhjused, miks ei saa hetkel kampaaniates osaleda.

Nii soodustavad kõik tööriistad arengut - projekti tervikuna ja iga partneri oma eraldi!

Meil on hea meel, et te hindasite meie tööriistu kõrgelt, kasutate neid ja arenete. Me töötame selle nimel, et kõik projektiliikmed tunneksid end mugavalt ja saaksid maksimaalselt kasumit. Jälgige meie uuendusi - me teeme põhjaliku ülevaate igast uuest tööriistast ja selgitame üksikasjalikult, millist kasu te selle kasutamisest saate. Me oleme veendunud, et otsene kontakt meie vahel aitab meid ühiste eesmärkide saavutamisel.