Кажете ни кои подобрувања би можеле да ги направиме во бек-офисот

Кажете ни кои подобрувања би можеле да ги направиме во бек-офисот

Од 10 јуни, секој корисник на бек-офисот ја има оваа можност. Додадовме нова опција во делот „Поддршка“.

Сега можете во еден посебен блок во делот „Поддршка“:

• да споделите идеја како да се подобри бек-офисот;
• да ни кажете што мислите дека недостасува и кои ажурирања би сакале да ги направиме;
• да ни укажете на грешка ако сте ја забележале.

Одете во делот, изберете тема и оставете коментар. Го цениме Вашето мислење и внимателно ќе ги разгледаме сите барања.

Споделете ги Вашите идеи — така ќе ни помогнете да го направиме бек-офисот уште попрактичен!

ОДЕТЕ НА ДЕЛОТ „ПОДДРШКА“