„Вистинска пресвртница во инвестирањето“ — победник на лотаријата на SOLARGROUP зборува за проектот и за својата среќа

„Вистинска пресвртница во инвестирањето“ — победник на лотаријата на SOLARGROUP зборува за проектот и за својата среќа

Јуриј се смета себеси за среќник иако никогаш досега не освоил голема добивка на лотарија. Не можеме да не се согласиме со него: тој почнал да инвестира во проектот од неодамна, при крајот на април 2023 год. И веднаш имал среќа!

Со само 5 купони, тој ја освоил најголемата добивка на лотаријата на SOLARGROUP во Русија — единствениот мотоцикл Bajaj Pulsar заснован на технологијата „Славјанка“ и 200.000 инвестициски удели.

Јуриј слушнал за проектот од својата сопруга, која исто така е инвеститор. Бил привлечен од начинот на кој се инвестира: „Крудинвестирањето е вистинска пресвртница во инвестирањето. Претпријатието јавно ги објавува своите достигнувања, а неговиот напредокот е видлив. Самата постапка на инвестирање е многу едноставна.“

Јуриј потпишал договор за партнерство во бек-офисот и спремен е да им го препорача проектот на своите пријатели. Тие сè уште се далеку од инвестирање, но среќниците имаат среќа во многу работи, па затоа му посакуваме на Јуриј успех и во овој потфат.

Проектот „Моторите на Дујунов“ може да биде клуч на успехот и за Вас. Дури и без лотаријата. Самата можност да се инвестира во иновативното претпријатие „Совелмаш“ е златна шанса која сега му е достапна на секој инвеститор во проектот.

ИНВЕСТИРАЈТЕ