Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Hlavní Události projektů za týden se odehrály na staveništi, kde se staví projekční a konstrukční technologická kancelář PKTK Sovelmaš.

• Stavaři naplno přistoupili k dokončení instalace mezi příček.

• Velkou pozornost věnují úklidu prostor. V závislosti na tom, jak jsou prostory uvolňovanými od panelu, odborníci uklízecí služby a zaměstnanci Sovelmaš uklízí špínu a odpadky.

• Instalujeme elektrické rozvody v prvním a druhém patře administrativního korpusu.

• V laboratoři je instalováno vybavení a jsou umyta okna. Jedná se o první oddělení, které bude připravené k spuštění, protože bude nutný určitý čas pro provedení atestace laboratoře. 

• Dále probíhá příprava oddělení pro navíjení motorů, aby v co nejkratší lhůtě mohla být spuštěna výroba těch vynálezů, které jsou již dokončeny. 

• Probíhají práce na rozmístění vybavení pro připojení inženýrských sítí. Jedná se o hlavní vodoměr, vybavení pro čištění vody, hlavní rozvody teplé vody atd.

• Zvenku budovy pokračují zemní práce a k budově je pokládáno vedení vody a tepla. Na tepelném vedení mimo pozemek pokračuje zpětné zasypání tepelného vedení.

Kromě toho Dmitrij Dujunov oznámil, že Sovelmaš vede jednání ohledně dodávek kompletace pro výrobu první série motoru průmyslového užití o výkonu 7,5 kW. V PKTK se připravují skladové prostory pro umístění kontejneru s touto kompletací.

Sledujte naše novinky a mějte přehled o vývoji projektu!